Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb; tel: +385 (1) 480 11 83; fax: +385 (1) 480 11 81
e-mail: info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
tel. 4801-183, fax. 4801-015
Zagreb, 18. studenog 2016.
Broj: 2016/34
 

OBAVIJEST STUDENTIMA-STIPENDISTIMA

Dana 17. studenog 2016. godine održana je 140. sjednica Zakladnog vijeća na kojoj su donesene odluke o dodjeli stipendija studentima i postdiplomantima..

U nastavku objavljujemo:

 • Konačno izvješće o redoslijedu kandidata XXIV. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. godini 2016./2017.
 • Izvješće XXII. natječaja za dodjelu stipendija polaznicima poslijediplomskih studija u ak. godini 2016./2017.
 • Odluku o dodjeli stipendija Zaklade studentima prava
 • Odluku o dodjeli stipendije polaznicima poslijediplomskog studija
 • Konačnu tabelu (III) studenata stipendista u ak. godini 2016./2017. i
 • Poziv stipendistima na svečanost povodom potpisivanja ugovora o stipendiranju, koja će se održati

8. prosinca 2016. godine u 13 sati
u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore, Zagreb, Koturaška 53/II.

Prilikom dolaska na svečanost studenti-stipendisti obavezno trebaju donijeti:

 • presliku kartice žiro-računa (isključivo) i broj računa po IBAN konstrukciji na koji će primati stipendiju

Molimo vas da dođete 30 minuta prije početka svečanosti radi potpisivanja ugovora o stipendiranju..

Čestitamo dobitnicima stipendije kao i svim ostalim natjecateljima na zavidnim rezultatima koje ostvaruju u studiju.

Zakladno vijeće


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2016/31
Zagreb, 17. studeni 2016.
 

P R E D M E T
Konačno izvješće o redoslijedu kandidata XXIV. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. godini 2016./2017.

Odlukom Zakladnog vijeća od 21. rujna 2016. godine raspisan je XXIV. natječaj za dodjelu ukupno 10 stipendija studentima u ak. god. 2016./2017.

Natječaju je pristupilo 19 kandidata:

 • 12 s Pravnog fakulteta u Zagrebu, 5 s Pravnog fakulteta u Osijeku, 1 s Pravnog fakulteta u Rijeci i 1 s Pravnog fakulteta u Splitu,
 • Svi kandidati ispunjavaju uvjete natječaja iz čl. 5. Pravilnika o stipendiranju (minimalan prosjek ocjena 4,0),
 • 3 kandidata ostvarila su dodatne bodove prema odredbi čl. 11. Pravilnika (nagrade rektora i dekana),
 • 2 kandidata ostvarila su dodatne bodove temeljem čl. 10. t. 1 i 2 Pravilnika,
 • Na 139. sjednici Zakladnog vijeća, održanoj 10. studenoga 2016. godine razmatrane su pristigle prijave, prihvaćeno je privremeno izvješće o rezultatima natječaja, te je utvrđen redoslijed kandidata iskazan u Tabeli II

Svi su kandidati obaviješteni o rezultatu bodovanja – dostavljeno im je izvješće s redoslijedom (Tabela II), te su pozvani na izjavljivanje eventualnih prigovora.

Prigovor na utvrđeni redoslijed podnijela su 2 kandidata.

Prigovor kandidatkinje pod red. br. 17 Tabele II otklonjen je jer je Zakladno vijeće utvrdilo da je bodovanje pravilno provedeno sukladno čl. 9. Pravilnika na način da je zbroj ocjena dijeljen s brojem odslušanih predmeta, time da je sukladno ranijoj odluci Zakladnog vijeća jezični predmet koji je organiziran kao dvosemestralni uzet kao jedan predmet, obzirom da nosi manji broj ECTS bodova.

Prigovor kandidatkinje pod red. br. 15 Tabele II koji je izjavljen zbog nepriznavanja dodatnih bodova za rektorovu nagradu za izvrsnost Zakladno vijeće je otklonilo jer se prema Pravilniku Zaklade (članak 8.), koji je u postupku dodjeljivanja stipendija prvenstveni izvor prava, ne priznaju dodatni bodovi za nagrade dobivene na temelju prosjeka ocjena, a prema Pravilniku o rektorovoj nagradi (članal 7. ičlanak 10.) je upravo prosjek ocjena pretežna i temeljna osnova za dodjelu rektorove nagrade za izvrsnost, Zakladno vijeće je odlučilo da se ne može odstupiti od pravila nekumuliranja istih kriterija, sadržanog u čl. 11. st. 2. Pravilnika, koji se analogno ima primijeniti i u ovom slučaju.

Kandidatkinja pod red. br. 6 Tabele II Nives Kolonić obavijestila je Zakladno vijeće da odustaje od stipendije jer je u međuvremenu ostvarila drugu stipendiju.

Stoga Zakladno vijeće u ak. god. 2016./2017. dodijeljuje ukupno 11 stipendija (Tabela III).

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2016/27
Zagreb, 17. studeni 2016.
 

P R E D M E T
Izvješće XXII. natječaja za dodjelu stipendija polaznicima poslijediplomskih studija u ak. godini 2016./2017.

Odlukom Zakladnog vijeća od 21. rujna 2016. raspisan je XXII. natječaj za dodjelu ukupno 1 (jedne) stipendije polaznicima poslijediplomskih studija u ak. god. 2016./2017.
Prijave za natječaj podnijelo je 5 (pet) kandidata:

1. DINO GLIHA, Zagreb, Fra Grge Tuškanca 24, polaznik II. semestra Poslijediplomskog doktorskog studija, smjer "Poslijediplomski studij Prava društva i trgovačkog prava" na Pravnom fakultetu u Zagrebu, upisan u II. semestar u ak.god. 2016./2017. prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 4,97, prijava potpuna.

2. JOSIP PERIĆ, Zagreb, Vladimira Varićaka 13, polaznik II. semestra Poslijediplomskog doktorskog studija, smjer "Poslijediplomski studij iz europskog prava" na Pravnom fakultetu u Zagrebu, upisan u II. semestar u ak.god. 2016./2017., prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 4,62, prijava potpuna.

3. DINO PIVAC, Split, Terzićeva 17, polaznik II. semestra Poslijediplomskog doktorskog studija, smjer "Poslijediplomski studij građanskopravne i obiteljskopravne znanosti" na Pravnom fakultetu u Zagrebu, upisan u II. semestar u ak.god. 2016./2017., prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 4,52, prijava potpuna.

4. ANA VARGEK, Zagreb, Andrije Kačića Miošića 12, polaznica II. semestra Poslijediplomskog doktorskog studija, smjer "Poslijediplomski studij iz Europskog prava" na Pravnom fakultetu u Zagrebu, upisana u II. semestar u ak.god. 2016./2017., prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 4,50, prijava potpuna.

5. MARKO STILINOVIĆ, Zagreb, Kačićeva ulica 12, polaznik II. semestra Poslijediplomskog doktorskog studija, smjer "Poslijediplomski studij iz europskog prava" na Pravnom fakultetu u Zagrebu, upisan u II. semestar u ak.god. 2016./2017., prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 4,38, prijava potpuna.

6. TIN ORAIĆ, Zagreb, Petrinjska 26 a, polaznik II. semestra Poslijediplomskog doktorskog studija, smjer "Poslijediplomski studij Prava društva i trgovačko pravo" na Pravnom fakultetu u Zagrebu, upisan u II. semestar u ak.god. 2016./2017., prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 4,02, prijava potpuna.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2016/32
Zagreb, 18. studenog 2016.
 

O D L U K A
o dodjeli stipendije Zaklade studentima prava u ak. godini 2016./2017. – XXIV. natječaj

1. Odlukom Zakladnog vijeća od 21. rujna 2016. godine u ovoj akademskoj godini raspisan je XXIV. natječaj za dodjelu 10 stipendija studentima svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Po jednu godišnju stipendiju financiraju Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora, Odvjetnička društva iz Zagreba: Žurić i partneri, Sučević i Partneri, Porobija & Porobija, Hanžeković & Partneri, Grgić & Partneri, Kallay & Partneri, Odvjetničko društvo iz Rijeke Vukić i partneri, te trgovačka društva Atlantic grupa d.d. i Ina - Industrija nafte d.d.
Zakladno vijeće je odlučilo u ovoj ak. god. dodijeliti 11 stipendija.

2. Stipendija je jednogodišnja i iznosi 1.200,00 kuna mjesečno.

3. Prijave na natječaj podnijelo je 19 kandidata, svi ispunjavaju uvjete natječaja. Redoslijed svih kandidata utvrđen je sukladno uvjetima natječaja i kriterijima koji su utvrđeni aktima Zaklade (Tabela II).

4. Zakladno vijeće je na 140. sjednici od 17. studenog 2016. godine prihvatilo konačno izvješće o rezultatima XXIV. natječaja, te je redoslijed kandidata koji su dobili stipendije utvrđen u Tabeli III

5. Zakladno vijeće je stoga odlučilo da u ak. god. 2016./2017. stipendije Zaklade dobiju kandidati poimence navedeni od red. br. 1. do red. br. 11. Tabele III., a to su:
 
Eugen Jakopović, Benjamin Sadrić, Leon Žganec-Brajša, Lucija Matić, Petar Grgur, Ivan Borna Ninčević, Danijel Javorić Barić, Iva Frančišković, Alen Vučkovečki, Svan Relac, Martin Hren.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2016/31
Zagreb, 17. studenog 2016.
 

O D L U K A
o dodjeli stipendije polaznicima poslijediplomskog studija u ak. godini 2016./2017. – XXII. natječaj

1. Odlukom Zakladnog vijeća od 21. rujna 2016. za ovu akademsku godinu raspisan je XXII. natječaj za dodjelu jedne stipendije polaznicima poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija iz područja građanskog, trgovačkog, upravnog, europskog, međunarodnog ili financijskog prava svih Pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj.

2. Stipendija se sastoji u plaćanju školarine za poslijediplomski studij.

3. Prijave na natječaj podnijelo je šest kandidata, dvoje polaznika doktorskog studija smjera "Pravo društva i trgovačko pravo", dvoje polaznika doktorskog studija smjera "Europsko pravo", te dvoje polaznika doktorskog studija smjera "Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti".
Prijave četiri kandidata su potpune i udovoljavaju uvjetima natječaja.
Redoslijed prijavljenih kandidata utvrđen je sukladno uvjetima natječaja i kriterijima koji su utvrđeni aktima Zaklade.

4. Zakladno vijeće je na 140. sjednici od 17. studenog 2016. prihvatilo Izvješće o rezultatima XXII. natječaja za studente poslijediplomskog doktorskog studija, te je odlučeno da se u ak. godini 2016./2017. stipendija dodijeli kandidatu:

1. DINI GLIHI, Zagreb, Fra Grge Tuškanca 24, polaznika II. semestra doktorskog studija, smjera "Pravo društva i trgovačko pravo" na Pravnom fakultetu u Zagrebu, upisan u II. semestar u ak. god. 2016./2017., prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 4,9.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić