Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb; tel: +385 (1) 480 11 83; fax: +385 (1) 480 11 81
e-mail: info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2017/26
Zagreb, 6. studeni 2017. godine
 

P R E D M E T

Izvješće o redoslijedu kandidata XXV. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. godini 2017./2018.

Odlukom Zakladnog vijeća od 7. rujna 2017. godine raspisan je XXV. natječaj za dodjelu ukupno 10 stipendija studentima u ak. god. 2017./2018.
 

Natječaju je pristupio 22 kandidata:

  • 14 s Pravnog fakulteta u Zagrebu, 4 s Pravnog fakulteta u Osijeku, 2 s Pravnog fakulteta u Splitu i 2 s Pravnog fakulteta u Rijeci,
  • svi kandidati ispunjavaju uvjete natječaja iz čl. 5. Pravilnika o stipendiranju (minimalan prosjek ocjena 4,0),
  • 3 kandidata ostvarilo je dodatne bodove prema odredbi čl. 11. t. 1. i 2. Pravilnika (nagrade rektora i dekana),
  • 4 kandidata ostvaruje dodatne bodove temeljem čl. 10. t. 1. i 2. Pravilnika,

Na 144. sjednici Zakladnog vijeća, održanoj 6. studenoga 2017. godine razmatrane su pristigle prijave, i privremeno izvješće o rezultatima natječaja, te je utvrđen redoslijed kandidata iskazan u Tabeli II, koja se daje u privitku.

Bodovanje je izvršeno sukladno čl. 8. - 12. Pravilnika.

Sukladno čl. 9. Pravilnika zbroj ocjena je dijeljen s brojem odslušanih predmeta, time da su jezični predmetni na fakultetima na kojima su organizirani kao jednosemestralni (Rijeka, Osijek, Zagreb) uzeti kao jedan predmet obzirom da nose manji broj ECTS bodova.

Kandidati kojima su priznati dodatni bodovi po osnovi rektorove ili dekanove nagrade ne ostvaruju pravo na dodatne bodove po osnovi stručnog rada ili druge aktivnosti za koju im je dodijeljena rektorova ili dekanova nagrada (čl. 11. st. 2. Pravilnika).

Nisu priznati dodatni bodovi za nagrade ukoliko nisu dodijeljene do zaključenja natječaja.

Sukladno članku 8. t. 3. Pravilnika nisu priznati dodatni bodovi po osnovi nagrade dekana koja je dodijeljena za iznimne rezultate (na temelju prosjeka ocjena), obzirom da je prosjek ocjena kao osnovi kriterij natječaja već uzet u obzir.

Nisu priznati dodatni bodovi za stručne radove čiji sadržaj nije pretežno iz polja prava i koji nisu objavljeni u stručnoj recenziranoj publikaciji.

Redoslijed kandidata utvrđen je Tabelom II koju dostavljano u prilogu.

Obzirom da kandidati pod rednim brojem 10, 11 i 12 ostvaruju isti broj bodova, Zakladno vijeće je odlučilo dodijeliti 12 (dvanaest) stipendija umjesto 10 (deset) za koliko je raspisan natječaj.

Pozivaju se kandidati iz Tabele II. da u roku od 3 dana po primitku ovog izvješća podnesu eventualne prigovore. Prigovore valja poslati poštom preporučeno, putem e-maila na adresu Zaklade: info@zakladazlatkocrnic.hr ili predati osobno u navedenom roku na adresu Zaklade.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić