Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb; tel: +385 (1) 480 11 83; fax: +385 (1) 480 11 81
e-mail: info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
tel. 4801-183, fax. 4801-015
Zagreb, 23. studenog 2017.
Broj: 2017/34
 

OBAVIJEST STUDENTIMA-STIPENDISTIMA

Dana 22. studenog 2017. godine održana je 145. sjednica Zakladnog vijeća na kojoj su donesene odluke o dodjeli stipendija studentima i postdiplomantima..

U nastavku objavljujemo:

 • Konačno izvješće o redoslijedu kandidata XXV. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. godini 2017./2018.
 • Izvješće XXIII. natječaja za dodjelu stipendija polaznicima poslijediplomskih studija u ak. godini 2017./2018.
 • Odluku o dodjeli stipendija Zaklade studentima prava u ak. godini 2017./2018. – XXV. natječaj
 • Odluku o dodjeli stipendije polaznicima poslijediplomskog studija u ak. godini 2017./2018.–XXIII. natječaj
 • Konačnu tabelu (III) studenata stipendista u ak. godini 2017./2018. i
 • Poziv stipendistima na svečanost povodom potpisivanja ugovora o stipendiranju, koja će se održati

7. prosinca 2017. godine u 13 sati
u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore, Zagreb, Koturaška 53/II.

Prilikom dolaska na svečanost studenti-stipendisti obavezno trebaju donijeti:

 • presliku kartice žiro-računa (isključivo) i broj računa po IBAN konstrukciji na koji će primati stipendiju

Molimo vas da dođete 30 minuta prije početka svečanosti radi potpisivanja ugovora o stipendiranju.

Čestitamo dobitnicima stipendije kao i svim ostalim natjecateljima na zavidnim rezultatima koje ostvaruju u studiju.

Zakladno vijeće


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2017/30
Zagreb, 22. studeni 2017.
 

P R E D M E T
Konačno izvješće o redoslijedu kandidata XXV. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. 2017./2018.

Odlukom Zakladnog vijeća od 6. rujna 2017. godine raspisan je XXV. natječaj za dodjelu ukupno 10 stipendija studentima u ak. god. 2017./2018.

Natječaju je pristupilo 22 kandidata:

 • 14 s Pravnog fakulteta u Zagrebu, 4 s Pravnog fakulteta u Osijeku, 2 s Pravnog fakulteta u Rijeci i 2 s Pravnog fakulteta u Splitu,
 • Svi kandidati ispunjavaju uvjete natječaja iz čl. 5. Pravilnika o stipendiranju (minimalan prosjek ocjena 4,0),
 • 3 kandidata ostvarila su dodatne bodove prema odredbi čl. 11. Pravilnika (nagrade rektora i dekana) te 4 kandidata prema članku 10. Pravilnika (objavljen stručni rad),
 • Na 144. sjednici Zakladnog vijeća, održanoj 6. studenoga 2017. godine razmatrane su pristigle prijave, prihvaćeno je privremeno izvješće o rezultatima natječaja, te je utvrđen redoslijed kandidata iskazan u Tabeli II

Svi su kandidati obaviješteni o rezultatu bodovanja – dostavljeno im je izvješće s redoslijedom (Tabela II), te su pozvani na izjavljivanje eventualnih prigovora.

Prigovora nije bilo.

Obzirom da kandidati pod rednim brojem 10, 11 i 12 imaju isti broj bodova (4,857) Zakladno vijeće je odlučilo dodijeliti 12 stipendija.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2017/32
Zagreb, 22. studeni 2017.
 

P R E D M E T
Izvješće XXIII. natječaja za dodjelu stipendija polaznicima poslijediplomskih studija u ak. godini 2017./2018.

Odlukom Zakladnog vijeća od 6. rujna 2017. raspisan je XXIII. natječaj za dodjelu ukupno 1 (jedne) stipendije polaznicima poslijediplomskih studija u ak. god. 2017./2018.
Prijave za natječaj podnio je 1 (jedan) kandidat:

1. DINO PIVAC,, Split, Terzićeva 17, polaznik IV. semestra Poslijediplomskog doktorskog studija, smjer "Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti" na Pravnom fakultetu u Zagrebu, upisan u I. semestar u ak.god. 2015./2016., prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 4,52, prijava potpuna.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2017/31
Zagreb, 22. studenog 2017.
 

O D L U K A
o dodjeli stipendije Zaklade studentima prava u ak. godini 2017./2018. – XXV. natječaj

1. Odlukom Zakladnog vijeća od 6. rujna 2017. godine u ovoj akademskoj godini raspisan je XXV. natječaj za dodjelu 10 stipendija studentima svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Po jednu godišnju stipendiju financiraju Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora, Odvjetnička društva iz Zagreba: Žurić i partneri, Sučević i Partneri, Porobija & Porobija, Hanžeković & Partneri, Grgić & Partneri, Kallay & Partneri, Odvjetničko društvo iz Rijeke Vukić i partneri, te trgovačka društva Atlantic grupa d.d. i Ina - Industrija nafte d.d.
Zakladno vijeće je odlučilo u ovoj ak. god. dodijeliti 12 stipendija.

2. Stipendija je jednogodišnja i iznosi 1.200,00 kuna mjesečno.

3. Prijave na natječaj su podnijela 22 kandidata, svi ispunjavaju uvjete natječaja. Redoslijed svih kandidata utvrđen je sukladno uvjetima natječaja i kriterijima koji su utvrđeni aktima Zaklade (Tabela II).

4. Zakladno vijeće je na 145. sjednici od 22. studenog 2017. godine prihvatilo konačno izvješće o rezultatima XXV. natječaja, te je redoslijed kandidata koji su dobili stipendije utvrđen u Tabeli III

5. Zakladno vijeće je stoga odlučilo da u ak. god. 2017./2018. stipendije Zaklade dobiju kandidati poimence navedeni od red. br. 1. do red. br. 12. Tabele III., a to su:
 
Benjamin Sadrić, Eugen Jakopović, Petar Grgur, Domagoj Grgurević, Alen Vučkovečki, Nikola Besek, Martin Hren, Leon Žganec-Brajša, Iva Frančišković, Svan Relac, Luka Petrović, Fran Marko Stojković.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2017/33
Zagreb, 22. studenog 2017.
 

O D L U K A
o dodjeli stipendije polaznicima poslijediplomskog studija u ak. godini 2017./2018.–XXIII. natječaj

1. Odlukom Zakladnog od 6. rujna 2017. godine u ovoj akademskoj godini raspisan je XXIII. natječaj za dodjelu 1 stipendije polaznicima poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija iz područja građanskog, trgovačkog, upravnog, europskog, međunarodnog ili finsncijskog prava svih pravnih fakulteta u republici Hrvatskoj.

2. Stipendija se sastoji u plaćanju školarine za poslijediplomski studij.

3. Prijave na natječaj podnio je 1 kandidat, polaznik doktorskog studija smjera "Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti".
Prijava je potpuna i udovoljava uvjetima natječaja.

4. Zakladno vijeće je na 145. sjednici održanoj dana 22. studenog 2017. godine prihvatilo izvješće o rezultatima XXIII. natječaja za studente doktorskih studija, te je odlučeno da se u ak. godini 2017./2018. stipendija dodijeli kandidatu:

DINI PIVCU,, Split, Terzićeva 17, polazniku IV. semestra doktorskog studija smjer "Građanskopravne i obiteljskopravne znanosti" na Pravnom fakultetu u Zagrebu, upisanom u I. semestar u akademskoj godini 2015./2016., prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 4,52.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić