Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb; tel: +385 (1) 480 11 83; fax: +385 (1) 480 11 81
e-mail: info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2018/18
Zagreb, 7. studeni 2018. godine
 

P R E D M E T

Izvješće o redoslijedu kandidata XXVI. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. godini 2018./2019.

Odlukom Zakladnog vijeća od 12. rujna 2018. godine raspisan je XXVI. natječaj za dodjelu ukupno 10 stipendija studentima u ak. god. 2018./2019.
 

Natječaju je pristupio 36 kandidata:

  • 26 s Pravnog fakulteta u Zagrebu, 4 s Pravnog fakulteta u Osijeku, 2 s Pravnog fakulteta u Splitu i 4 s Pravnog fakulteta u Rijeci,
  • 32 kandidata ispunjavaju uvjete natječaja iz čl. 5. Pravilnika o stipendiranju (minimalan prosjek ocjena 4,0),
  • 2 kandidata ostvarilo je dodatne bodove prema odredbi čl. 11. t. 1. i 2. Pravilnika (nagrade rektora i dekana),
  • 1 kandidat ostvaruje dodatne bodove temeljem čl. 10. t. 1. i 2. Pravilnika (objavljen stručni rad)
  • 1 kandidat ostvaruje dodatne bodove temeljem čl. 8. t. 4. u vezi s čl. 10. t. 4. Pravilnika (osvojeno jedno od prva 3 mjesta na međunarodnom ekipnom natjecanju).

Na 148. sjednici Zakladnog vijeća, održanoj 7. studenoga 2018. godine razmatrane su pristigle prijave i privremeno izvješće o rezultatima natječaja te je utvrđen redoslijed kandidata iskazan u Tabeli II, koja se daje u privitku.

Bodovanje je izvršeno sukladno čl. 8. - 12. Pravilnika.

Sukladno čl. 9. Pravilnika zbroj ocjena je dijeljen s brojem odslušanih predmeta, time da su jezični predmetni na fakultetima na kojima su organizirani kao jednosemestralni (Rijeka, Osijek, Zagreb) uzeti kao jedan predmet obzirom da nose manji broj ECTS bodova.

Kandidati kojima su priznati dodatni bodovi po osnovi rektorove ili dekanove nagrade ne ostvaruju pravo na dodatne bodove po osnovi stručnog rada ili druge aktivnosti za koju im je dodijeljena rektorova ili dekanova nagrada (čl. 11. st. 2. Pravilnika).

Nisu priznati dodatni bodovi po osnovima po kojima je kandidat već ostvario dodatne bodove u proteklim natječajima.

Sukladno čl. 8.t 3. Pravilnika nisu priznati dodatni bodovi po osnovi nagrada i priznanja dekana koje su dodijeljene za postignute rezultate u studiju (na temelju prosjeka ocjena), obzirom da je prosjek ocjena kao osnovni kriterij natječaja već uzet u obzir.

Nisu priznati dodatni bodovi za sudjelovanje i osvojeno 2. mjesto u u prednatjecanju (kvalifikaciji) za glavno Moot Court natjecanje, kao ni za sudjelovanje na Moot Court natjecanju na kojem nije osvojeno jedno od prva 3 mjesta (čl. 8. t. 4. Pravilnika).

Redoslijed kandidata utvrđen je Tabelom II koju dostavljano u prilogu.

Obzirom da kandidati pod rednim brojem 10 i 11 ostvaruju isti broj bodova, Zakladno vijeće je odlučilo dodijeliti 11 ((jedanaest)) stipendija umjesto 10 (deset) za koliko je raspisan natječaj.

Pozivaju se kandidati iz Tabele II. da u roku od 3 dana po primitku ovog izvješća podnesu eventualne prigovore. Prigovore valja poslati poštom preporučeno, putem e-maila na adresu Zaklade: info@zakladazlatkocrnic.hr ili predati osobno u navedenom roku na adresu Zaklade.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić