Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb; tel: +385 (1) 480 11 83; fax: +385 (1) 480 11 81
e-mail: info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 

Tabela III
Napomena: prosječna se ocjena uvećava za bodove dobivene za znanstvenostručni rad, sudjelovanje na stručnim skupovima te rektorove i dekanove nagrade

  Ime, prezime Fakultet i godina Ukupno bodova Napomena
 1. Marko Perkušić Split, V godina 5,10 1) R. Petrinović, D. Baumgartner, M. Perkušić; Inspekcijski nadzor sigurnosti plovidbe i zaštite morskog okoliša u Republici Hrvatskoj - usklađivanje s najnovijim zahtjevima pariškog memoranduma, Zbornik radova međunarodnog savjetovanja Ekologija i saobraćaj, Travnik, lipanj 2011. god., str. 422-435. - 0,2
2) M. Franić, M. Perkušić; "Osobitosti prvostupanjskih postupaka u paternitetskim parnicama", Zbornik Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, br. 2/2012., str. 1001.- 1023. - 0,2 Napomena:Nisu priznati dodatni bodovi za radove koji su priznati u ak. god. 2012./13., za koje nema dokaza da su publicirani te za prikaze.Nisu priznati dodatni bodovi za dekanove nagrade za postignut uspjeh (čl. 8. t. 3.).Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima nisu dodatno bodovani jer se sukladno čl. 10. st. 3. u vezi čl. 8. t. 2. Pravilnika dodatno boduju samo sudjelovanja u znanstvenoistraživačkim projektima vezanim uz pravni studij i uz daljnji uvjet (istaknut na obrascu prijave za natječaj) da je priložen kratki siže vlastitog sudjelovanja i potvrda profesora.
 2. Dino Gliha Zagreb, III godina 5,30 Dekanova nagrada (2012./2013.) za pisani rad "Regulacija instituta prinude u rimskom pravu i suvremenim pravnim sustavima" - 0,3 (čl. 11. Pravilnika)
 3. Hana Bogović Zagreb, III godina 5,23 Dekanova nagrada (2012./2013.)za pisani rad "Regulacija instituta prinude u rimskom pravu i suvremenim pravnim sustavima"- 0,3 (čl. 11. Pracilnika)
 4. Nađa Dizdarević Rijeka, IV godina 4,86 1) I. Eškinja, N. Dizdarević: Praksa Europskog suda iz područja ekonomske i socijalne kohezije, objavljeno u Hrvatskoj pravnoj reviji, I. dio u br. 10, 2012., str. 88-91, II. dio u br. 1, 2013., str. 77-89, ISSN 1332-8670,. - 0,3
2) I. Eškinja, N. Dizdarević: Praksa Europskog suda iz područja državnih potpora, Hrvatska pravna revija, studeni 2013.
3) I. Eškinja, N. Dizdarević: Utjecaj parlamentarnih izbora na poslovne cikluse u Republici Hrvatskoj, Zbornik radova u koautorstvu studenata i nastavnika Pravnog fakulteta u Sveučilišta u Rijeci.Ad 2 i 3 - još nije objavljeno
 5. Dominik Conjar Zagreb, III godina 5,00  
 6. Danijel Javorić Barić Zagreb, II godina 5,00  
 7. Emanuel Matešić Zagreb, IV godina 4,95  
 8. Mia Grgić Zagreb, III godina 4,93  
 9. Tihana Fijan Zagreb 4,93  
10 Berislav Drašković Zagreb, III godina 4,93  
11. Ivan Branimir Pavičić Zagreb, III godina 4,93  
Copyright © Zaklada Zlatko Crnić