Zaklada Zlatko Crnić
Trg Nikole Šubića Zrinskog 5, Zagreb; tel: +385 (1) 480 11 83; fax: +385 (1) 480 11 81
e-mail: info@zakladazlatkocrnic.hr
 
 
Novosti
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
tel. 4801-183, fax. 4801-015
Zagreb, 22. studenog 2018.
Broj: 2018/25
 

OBAVIJEST STUDENTIMA-STIPENDISTIMA

Dana 19. studenog 2018. godine održana je 150. sjednica Zakladnog vijeća na kojoj su donesene odluke o dodjeli stipendija studentima i postdiplomantima..

U nastavku objavljujemo:

  • Konačno izvješće o redoslijedu kandidata XXVI. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. godini 2018./2019.
  • Izvješće XXIV. natječaja za dodjelu stipendija polaznicima poslijediplomskih studija u ak. godini 2018./2019.
  • Odluku o dodjeli stipendija Zaklade studentima prava u ak. godini 2018./2019. – XXVI. natječaj
  • Odluku o dodjeli stipendije polaznicima poslijediplomskog studija u ak. godini 2018./2019.–XXIV. natječaj
  • Konačnu tabelu (III) studenata stipendista u ak. godini 2018./2019. i

Poziv stipendistima na svečanost povodom potpisivanja ugovora o stipendiranju, koja će se održati
13. prosinca 2018. godine u 13 sati
u prostorijama Hrvatske odvjetničke komore, Zagreb, Koturaška 53/II.

Prilikom dolaska na svečanost studenti-stipendisti obavezno trebaju donijeti:

  • presliku kartice žiro-računa (isključivo) i broj računa po IBAN konstrukciji na koji će primati stipendiju

Molimo vas da dođete 30 minuta prije početka svečanosti radi potpisivanja ugovora o stipendiranju.

Čestitamo dobitnicima stipendije kao i svim ostalim natjecateljima na zavidnim rezultatima koje ostvaruju u studiju.

Zakladno vijeće


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2018/22
Zagreb, 19. studeni 2018.
 

P R E D M E T
Konačno izvješće o redoslijedu kandidata XXVI. natječaja za dodjelu stipendije studentima u ak. 2018./2019.

Odlukom Zakladnog vijeća od 12. rujna 2018. godine raspisan je XXVI. natječaj za dodjelu ukupno 10 stipendija studentima u ak. god. 2018./2019.

Natječaju je pristupilo 36 kandidata:

  • 26 s Pravnog fakulteta u Zagrebu, 4 s Pravnog fakulteta u Osijeku, 2 s Pravnog fakulteta u Splitu i 4 s Pravnog fakulteta u Rijeci,
  • 32 kandidata ispunjavaju uvjete natječaja iz čl. 5. Pravilnika o stipendiranju (minimalan prosjek ocjena 4,0),
  • 2 kandidata ostvarilo je dodatne bodove prema odredbi čl. 11. t. 1. i 2. Pravilnika (nagrade rektora i dekana) te 1 kandidat ostvaruje dodatne bodove temeljem članka 10. t. 1. Pravilnika (objavljen stručni rad),
  • 1 kandidat ostvaruje dodatne bodove temeljem čl. 8. t. 4. u vezi s čl. 10. t. 4. Pravilnika (osvojeno jedno od prva 3 mjesta na međunarodnom ekipnom natjecanju).

Na 149. sjednici Zakladnog vijeća, održanoj 7. studenoga 2018. godine razmatrane su pristigle prijave, prihvaćeno je privremeno izvješće o rezultatima natječaja, te je utvrđen redoslijed kandidata iskazan u Tabeli II

Svi su kandidati obaviješteni o rezultatu bodovanja – dostavljeno im je izvješće s redoslijedom (Tabela II), te su pozvani na izjavljivanje eventualnih prigovora.

Prigovor na utvrđeni redoslijed podnio je jedan kandidat.

Prigovor je Odlukom Zakladnog vijeća na sjednici održanoj 19. studenog 2018. odbijen. Odluka je dostavljena podnositelju.

Obzirom da kandidati pod rednim brojem 10 i 11 imaju isti broj bodova (4,82) Zakladno vijeće je odlučilo dodijeliti 11 stipendija.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2018/20
Zagreb, 19. studeni 2018.
 

P R E D M E T
Izvješće XXIV. natječaja za dodjelu stipendija polaznicima poslijediplomskih studija u ak. godini 2018./2019.

Odlukom Zakladnog vijeća od 12. rujna 2018. raspisan je XXIV. natječaj za dodjelu ukupno 1 (jedne) stipendije polaznicima poslijediplomskih studija u ak. god. 2018./2019.
Prijave za natječaj podnio je 1 (jedan) kandidat:

1. Petar Grgur, Osijek, Ulica Kralja Zvonimira 2, polaznik I. semestra Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija na Pravnom fakultetu u Osijeku, modul Građansko i obiteljsko pravo, upisan u I. semestar u ak.god. 2018./2019., prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 5,00, prijava potpuna.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2018/23
Zagreb, 19. studenog 2018.
 

O D L U K A
o dodjeli stipendije Zaklade studentima prava u ak. godini 2018./2019. – XXVI. natječaj

Odlukom Zakladnog vijeća od 12. rujna 2018. godine u ovoj akademskoj godini raspisan je XXVI. natječaj za dodjelu 10 stipendija studentima svih pravnih fakulteta u Republici Hrvatskoj. Po jednu godišnju stipendiju financiraju Hrvatska odvjetnička komora, Hrvatska javnobilježnička komora, Odvjetnička društva iz Zagreba: Žurić i partneri, Sučević i Partneri, Hanžeković & Partneri, Kallay & Partneri, Odvjetničko društvo iz Rijeke Vukić i partneri, te trgovačko društvo "Lexpera" iz Zagreba.

1. Zakladno vijeće je odlučilo u ovoj ak. god. dodijeliti 11 stipendija.

2. Stipendija je jednogodišnja i iznosi 1.200,00 kuna mjesečno.

3. Prijave na natječaj su podnijela 36 kandidata, 32 kandidata ispunila su uvjete natječaja. Redoslijed svih kandidata utvrđen je sukladno uvjetima natječaja i kriterijima koji su utvrđeni aktima Zaklade (Tabela II).

4. Zakladno vijeće je na 150. sjednici od 19. studenog 2018. godine prihvatilo konačno izvješće o rezultatima XXVI. natječaja, te je redoslijed kandidata koji su dobili stipendije utvrđen u Tabeli III

5. Zakladno vijeće je stoga odlučilo da u ak. god. 2018./2019. stipendije Zaklade dobiju kandidati poimence navedeni od red. br. 1. do red. br. 11. Tabele III., a to su:
 
Nikola Besek, Alan Vučkovečki, Luka Petrović, Igor Hlebec, Andrija Duvnjak, Dominik Ljubić, Luka Renić, Sven Sušanj, Ana Marija Hajduković, Tia Ljubunčić i Marija Žamboki.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić


 

 
ZAKLADA "ZLATKO CRNIĆ"
Zagreb, Trg Nikole Šubića Zrinskog 5
Broj: 2018/24
Zagreb, 19. studenog 2018.
 

O D L U K A
o dodjeli stipendije polaznicima poslijediplomskog studija u ak. godini 2018./2019.–XXIV. natječaj

1. Odlukom Zakladnog od 12. rujna 2018. godine u ovoj akademskoj godini raspisan je XXIV. natječaj za dodjelu 1 stipendije polaznicima poslijediplomskog specijalističkog i doktorskog studija iz područja građanskog, trgovačkog, upravnog, europskog, međunarodnog ili finsncijskog prava svih pravnih fakulteta u republici Hrvatskoj.

2. Stipendija se sastoji u plaćanju školarine za poslijediplomski studij.

3. Prijave na natječaj podnio je 1 kandidat, polaznik I. semestra Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija na Pravnom fakultetu u Osijeku, modul Građansko i obiteljsko pravo, upisan u I. semestar u ak.god. 2018./2019. Prijava je potpuna i udovoljava uvjetima natječaja.

4. Zakladno vijeće je na 150. sjednici održanoj dana 19. studenog 2018. godine prihvatilo izvješće o rezultatima XXIV. natječaja za studente doktorskih studija, te je odlučeno da se u ak. godini 2018./2019. stipendija dodijeli kandidatu:

Petru Grguru, Osijek, Ulica Kralja Zvonimira 2, polazniku I. semestra Poslijediplomskog sveučilišnog (doktorskog) studija na Pravnom fakultetu u Osijeku, modul Građansko i obiteljsko pravo, upisan u I. semestar u ak.god. 2018./2019., prosjek ocjena na dodiplomskom studiju 5,00, prijava potpuna.

predsjednik Zakladnog vijeća:
dr.sc. Danko Špoljarić

Copyright © Zaklada Zlatko Crnić